购物车中还没有商品,赶忙选购吧!

|
常用植物药材辨认图鉴(粗) 博库网
 • 常用植物药材辨认图鉴(粗) 博库网
常用植物药材辨认图鉴(粗) 博库网

专柜价: 49
本店价:41初级会员购置享有扣头

会员价钱

会员品级会员价钱
注册用户41
vip39
微疑用户41
 • 商品货号550680553772
 • 商品库存3
 • 上架工夫:2018-09-04
 • 商品重量-新澳门葡京82340克
 • 此商品可运用:0积分
  • 数目:
    件
  到场购物车喜好
  • 销量 0
  • 评价 0
  • 写意度 100%

  基本信息
  商品名称:常用植物药材辨认图鉴(粗) 博库网开本:32开
  作者:编者:李军德页数:
  订价:58出书工夫:2017-03-01
  ISBN号:9787533551544 印刷工夫:2017-03-01
  出版社:福建科技版次:1
  商品范例:图书印次:1
  目次:
  **章 植物药材生长简史取特性
  植物药材观点取简史
  植物药材特性、入药部位及成效
  植物药材特性
  植物药材入药部位
  植物药材成效
  第二章 药用植物分类取定名划定规矩
  药用植物分类
  传统分类
  当代分类
  植物分类品级
  药用植物定名划定规矩
  第三章 常用植物药材
  解表药
  1 蝉蜕Chantuo
  2 蛇蜕Shetui
  3 蜗牛Woniu
  润下药
  4 蜂蜜Fengmi
  清热药
  5 熊胆(粉)Xiongdan(fen)
  6 水牛角(粉、稀释粉)Shuiniujiao(Fen、Nongsuofen)
  7 贝齿Beichi
  8 猪胆粉(汁)Zhudanfen(zhi)
  9 甲香JiaXiang
  10 田螺Tianluo
  11 锥螺厣Zhuiluoyan
  12 响螺厣Xiangluoyan
  13 蛞蝓Kuoyu
  14 衣鱼Yiyu
  15 紫草茸Zicaorong
  16 鹅胆(粉)Edan(fen)
  健脾利尿药
  17 春风螺Dongfengluo
  18蝈蝈Guoguo
  19 蟋蟀Xishuai
  20 蝼蛄Lougu
  21 鲫鱼jiyu
  22 鲤鱼Liyu
  23 草鱼Caoyu
  24 赤眼鳟Chiyanzun
  25 鳙鱼Yongyu
  26 鲢鱼Lianyu
  27 鳜鱼Guiyu
  28 带鱼Daiyu
  29 乌鳢Wuli
  祛风除湿药
  30 蚕沙Cansha
  31 乌蚂蚁Heimayi
  32 蕲蛇Qishe
  33 金钱白花蛇jinqian Baihua She
  34 乌梢蛇Wushaoshe
  35 白花蛇Baihuashe
  36 蛇肉Sherou
  37 狗骨Gougu
  38 揣骨Tuangu
  开窍药
  39 麝香Shexiang
  40 麝鼠喷鼻SheshuXiang
  安神药
  41 牡蛎Muli
  42 珍珠Zhenzhu
  43 龙骨Longgu
  平肝息风药
  44 海决明Haijueming
  45 地龙Dilong
  46 石决明ShUueming
  47 珍珠母Zhenzhumu
  48 全蝎Quanxie
  49 蜈蚣Wugong
  50 僵蚕Jiangcan
  51 天牯牛Diguniu
  52 雀瓮Queweng
  53 海星Haixing
  54 玳瑁Daimao
  55 羚羊角Lingyangjiao
  56 牛黄Niuhuang
  57 山羊角shanyangjiao
  理气药
  58 九香虫Jiuxiangchong
  59 刺猬皮Ciweipi
  化瘀止痛药
  60 水蛭Shuizhi
  61 海螺Hailuo
  62 辣螺Laluo
  63 鼠妇虫Shufuchong
  64 方海Fanghai
  65 蜚蠊Feilian
  66 土鳖虫Tubiechong
  67 虻虫Mengchong
  68 蛴螬Qicao
  69 芽山甲Chuanshanjia
  70 鱼脑石Yunaoshi
  71 鳝鱼血Shanyuxue
  72 鸽Ge
  73 獾油Huanyou
  74 五灵脂Wulingzhi
  75 铜石龙子Tongshilongzi
  止血药
  76 血余炭Mueyutan
  补益药
  77 紫梢花Zishaohua
  78 沙虫Shachong
  79 淡菜Dancai
  80 蝤蛑Youmou
  81 冬虫夏草Dongchongxiacao
  82 海参Haishen
  83 蜻蜓Qingting
  84 蜂胶Fengjiao
  85 梅花参Meihuashen
  86 海燕Haiyan
  87 鱼鳔Yubiao
  88 海龙Hai[ong
  89 海马Hdima
  90 泥鳅Niqiu
  91 蛤蚧Gejie
  92 哈蟆油Hamayou
  93 龟甲GuUia
  94 龟甲胶Guijiajiao
  95 鸽蛋Gedan
  96 鳖甲Biejia
  97 鳖甲胶
  98 鸭肉Yarou
  99 乌鸡Wuji
  100 麻雀Maque(附:雀脑Quenao)
  101 鹿茸Lurong
  102 鹿角Lujiao
  103 鹿角胶Lujiaojiao
  104 鹿角霜Lujiaoshuang
  105 阿胶Ejiao
  106 狍角Paojiao
  107 紫河车Ziheche
  108 狗鞭Goubian
  109 牛乳Niuru
  110 猪脊髓Zhujisui
  111 羊骨Yanggu(附:羊肝Yanggan、羊肉Yangrou)
  收敛药
  112 海螵蛸Haipiaoxiao
  113 桑螵蛸Sangpiaoxiao
  114 五倍子Wubeizi
  115 鸡蛋壳Jidanke
  生肌药
  116 象皮Xiangpi
  117 虫白蜡Chongbaila
  消导药
  118 鸡内金jineijin
  明目药
  119 青鱼胆Qingyudan
  120 草鱼胆Caoyudan
  121 鲫鱼胆Jiyudan
  122 鲤鱼胆Liyudan
  123 鳢鱼胆Liyudan
  124 羊胆Yangdan
  125 望月砂Wangyuesha
  126 夜明砂Yemingsha
  化痰止咳平喘药
  127 海蜇Haizhe
  128 瓦楞子Walengzi
  129 蛤壳Geqiao
  130 蚱蜢
  131 浮海石Fuhaishi
  132 凤凰衣Fengh uangyi
  133 鲈鲤Luli
  134 猪蹄甲Zhutijia
  攻毒杀虫止痒药
  135 蜂蜡Fengla
  136 蜂房Fengfang
  137 胡蜂mufeng
  138 斑蝥Banmao
  139 蜣螂Qianglang
  140 蟾酥Chansu
  141 干蟾Ganchan
  142 蟾皮Chanpi
  附录
  附录一 中华人民共和国野生动物保护法(2016年订正)
  附录二 历代度量衡折合尺度
  附录三 常用药用植物拉丁学名索引
  附录四 常用植物药材药名笔划索引
  附录五 常用植物药材药名拼音索引

  ......
  粗 彩 页:
  内容提要:
  李军德主编的《常用植物药材辨认图鉴(粗)》共 分为三章。文前有“常用植物药材传统履历判别术语 ”,是历代医药学家及宽大医药工作者正在临时理论中 ,总结出来的形象活泼、易记易懂的专业术语,对读 者相识和判别植物药材有肯定的资助。**章、第二 章重要引见植物药材生长简史取特性、药用植物分类 取定名划定规矩等内容,让读者对植物药材、药用植物推 丁学名定名划定规矩有肯定观点和相识。第三章根据植物 药材的十八大成效分类,收录常用植物药材142味, 彩色照片远400幅。每味药“一药三图”,每味药不 唯一本植物、药材和(或)饮片3幅原色照片,另有 浅显科学的笔墨对其别号、泉源、采制、植物形状、 药材性状、性味归经、成效、运用、忌讳和古方等10 项内容停止体系论述,图文并茂,判别特性一览无余 ,使读者能直观辨识常用植物药材。
      

  ......


  作者简介:
  • 常用植物药材辨认图鉴(粗) 博库网
   • 产品名称:常用植物药材辨认图鉴(粗) 博库网
   • 产物尺度号:可
   • 是不是为特别用处化妆品:常用植物药材辨认图鉴
   • 成效:58.00元
   • 规格范例:福建科学技术出版社
   • 月份:李军德
   • 化妆品净含量:32开
   • 男士照顾护士单品:9787533551544
  • 100%
   购置后写意
   0名用户投票
   • 100%
   • 0%
   • 0%
  • 对本身购置过的商品停止评价,它将成为人人购置参考根据。
   一切用户皆能够对该商品 我要评价

  最有资助的评价(0)

  只显现带图评价
   ×-www.3641.com
  • 匿名用户
  • 葡京app
  • www.3641.com
  新澳门葡京8234
  常用植物药材辨认图鉴(粗) 博库网

  到场购物车
  商品已胜利到场购物车

  |||-澳门葡京88807com||

  ©mi.com 京ICP证110507号 京ICP备10046444号 京公网安备1101080212535号 京网文[2014]0059-0009号